Nasze wartości


uczciwość

Naszą nadrzędną zasadą jest uczciwość w kontakcie z klientem. W naszym przekonaniu realizacja celów sprzedażowych nie może wiązać się ze świadomym wprowadzaniem w błąd klienta. Nie podejmujemy się realizacji projektów, które zakładają realizację nieuczciwych praktyk sprzedażowych. W kontaktach z naszymi kontrahentami jasno i precyzyjnie przedstawiamy warunki współpracy bez ukrytych opłat i stosowania klauzul niedozwolonych.

rzetelność

Precyzyjnie przygotowujemy się do każdego realizowanego projektu. Dotrzymujemy terminów i skrupulatnie informujemy naszych Zleceniodawców o podjętych działaniach. Projektując każdą nową kampanię realnie oceniamy możliwości realizacji zakładanych celów.

profesjonalizm

Przy realizacji każdego projektu dokładamy wszelkich starań dla zapewnienia zgodności podejmowanych działań z normami powszechnie obowiązującego prawa oraz standardami branżowymi.

ustawiczny rozwój

Stale rozwijamy nasze kompetencje z zakresu obsługi klienta wdrażając standardy jakości oraz nowe rozwiązania technologiczne służące budowaniu satysfakcji klienta.

równe traktowanie

Naszym pracownikom zapewniamy pełne poszanowanie ich praw z uwzględnieniem zasad równego traktowania. Oferujemy zatrudnienie w elastycznym czasie pracy, także w formie telepracy z uwzględieniem zasady work-life balance.