O firmie


Firma Zielinet powstała w 2015 r.

Podstawowym założeniem powstania firmy było stworzenie cyfrowego środowiska pracy zdalnej zdolnego do konkurowania na otwartym rynku w obszarze świadczenia profesjonalnych usług cyfrowych dla przedsiębiorstw.

Firma została założona przez osoby niewidome. Powstanie i rozwój firmy zostało w całości sfinansowane z prywatnego kapitału jej głównego założyciela. Na potrzeby powstania i rozwoju firmy nie korzystaliśmy z publicznych dotacji i środków pomocowych. Jest to w 100% polski kapitał.

Obecnie Zielinet to dynamicznie rozwijająca się firma internetowa. Stale rozwijamy nasze usługi dostosowując ofertę do zmieniających się warunków rynkowych. Mamy doświadczenie na rynkach międzynarodowych. Obsługiwaliśmy klientów z wielu krajów Europy i Azji. Naszymi klientami były uznane światowe marki z sektora wysokich technologii.

Zielinet łączy w sobie ludzi nie bojących się nowych wyzwań, zaangażowanych w swą pracę i rozwój firmy, najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie usług cyfrowych oraz stale rozwijane i testowane praktyczne zastosowania technik optymalizacji procesów biznesowych z obszaru zdalnych usług obsługi klienta, wsparcia sprzedaży i marketingu.

Naszym największym zasobem są ludzie tworzący zespół Zielinet, ich kreatywność, stały rozwój osobisty, umiejętności i zdolność uczenia się oraz zaangażowanie w rozwiązywanie problemów naszych klientów. Członkowie zespołu Zielinet to ludzie wrażliwi i zaangażowani społecznie, w wolnym czasie wspierający organizacje pozarządowe działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Naszą ambicją jest zbudowanie silnej marki na rynku cyfrowych usług dla biznesu. Chcemy budować i rozwijać bezpieczne cyfrowe środowisko pracy wspierające innowatorów i pasjonatów nowych technologii o ograniczonej mobilności.