zaplecze administracyjne


W zakresie ułsug biurowych oferujemy:
[-] wirtualny asystent/ka
W ramach tej usługi oferujemy:

  • przygotowywanie opracowań i zestawień
  • przygotowywanie prezentacji
  • wyszukiwanie i analiza informacji w internecie
  • weryfikacja kontrahentów w publicznych bazach i rejestrach
  • wystawianie faktur
  • prowadzenie kalendarza spotkań

[-] transkrypcje nagrań cyfrowych
Oferujemy usługę polegającą na transkrypcie materiałów dźwiękowych z nagranych spotkań, konferencji, wykładów, czy posiedzeń do dokumentu tekstowego w wybranym przez Klienta formacie.

[-] tworzenie dźwiękowych materiałów cyfrowych
Oferujemy możliwość stworzenia materiału dźwiękowego zawierającego odczyt dowolnych treści tekstowych, np. notatek lub materiałów szkoleniowych przy użyciu głosu syntetycznego.