Badania marketingowe


  Dla zapewnienia oczekiwanego poziomu sprzedaży towarów lub usług niezbędna jest trafna analizapotrzeb i oczekiwań potencjalnych i obecnych klientów firmy. Dla zrealizowania tego celu naszym klientom oferujemy możliwość przeprowadzenia badań marketingowych w obszarze:

 • badania znajomości marki i aktualnej oferty
 • badania skuteczności wcześniejszych działań marketingowych
 • badanie nasycenia rynku przez konkurencję
 • badanie zapotrzebowania oraz oczekiwań klientów w zakresie funkcjonalności i ceny nowych produktów lub usług
 • badanie pozycjonowania aktualnej oferty przez klientów na tle ofert konkurencji
 • badanie poziomu zadowolenia z zakupu
 • badanie poziomu satysfakcji z jakości obsługi klienta
 • badanie oceny doświadczeń klienta na każdym etapie kontaktu z marką
  Badania marketingowe realizujymy z wykorzystaniem następujących metod badawczych:

 1. badania CATI (ang. computer-assisted telephone interviews, czyli wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne)
 2. badania CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interviews – wspomagane komputerowo wywiady przy pomocy strony WWW)
 3. badania TDI (ang. Telephone Depth Interviews – telefoniczne wywiady pogłębione)

Aby otrzymać indywidualną ofertę skontaktuj się z nami