Usługi


 • usługi telemarketingowe
 • obsługa klienta
 • pomoc techniczna (help desk)
 • weryfikacja kontrahentów, monitoring płatności i windykacja

Usługi telemarketingowe

Telemarketing to jedna z najskuteczniejszych form dotarcia z ofertą do potencjalnych klientów. Jest to usługa dedykowana w szczególności firmom wprowadzającym na rynek nowy produkt lub usługę lub rozpoczynających działalność i poszukujących nowych klientów. W ramach usługi ustalany jest profil potencjalnego klienta Zleceniodawcy, na podstawie którego tworzona jest dedykowana baza danych.
Precyzyjne określenie grupy docelowej pozwala na dotarcie z ofertą wyłącznie do osób potencjalnie zainteresowanych zakupem, dzięki czemu Zleceniodawca oszczędza czas i pieniądze. Pełna rejestracja realizowanych działań marketingowych oraz generowanie danych analitycznych na każdym etapie realizacji usługi pozwala na kompleksową ocenę skuteczności kampanii oraz atrakcyjności oferty, a także poziomu rozpoznawalności marki.
Jedną z form telemarketingu jest tzw. pre-ordering (przedsprzedaż). Usługa pozwala na zbadanie atrakcyjności nowego produktu lub usługi oraz potencjalnego zainteresowania zakupem jeszcze przed ich wprowadzeniem na rynek. Skorzystanie z tej usługi umożliwia dokonanie korekt w ofercie lub samym produkcie lub usłudze jeszcze przed rozpoczęciem działań marketingowych na pełną skalę. Dzięki precyzyjnej analizie potrzeb klientów Zleceniodawca będzie mógł ustalić potencjalny poziom sprzedaży i dostosować dalsze działania do preferencji klientów.
Dowiedz się więcej

Obsługa klienta

Usługa polega na zleceniu firmie ZIELINET kompleksowej obsługi Państwa klientów w kanałach elektronicznych poprzez:

 • odbieranie połączeń telefonicznych,
 • udzielanie informacji
 • obsługe korespondencji mailowej i SMS-owej
 • odbieranie i wysyłkę faksów
 • obsługę komunikacji z klientami w portalach społecznościowych
 • infolinie produktowe
 • rejestrację zgłoszeń oraz nadawanie im statusów i przekazywanie do odpowiednich działów firmy
 • przyjmowanie i rejestracja reklamacji

Usługa jest realizowana zgodnie z przyjętym w ramach umowy ze Zleceniodawcą poziomem dostępności usługi (SLA – Service Level Agreement).

Pomoc techniczna (help desk)

Usługa polega na powierzeniu firmie ZIELINET obsługi w kanałach elektronicznych wsparcia technicznego użytkowników produktów lub usług z oferty Zleceniodawcy. Usługa polega w szczególności na:

 • stworzeniu odpowiedniego do potrzeb Zleceniodawcy zespołu specjalistów posiadających odpowiednie doświadczenie, kompetencje i wiedzę techniczną niezbędne do udzielania wsparcia technicznego w odniesieniu do określonej grupy produktów lub usług
 • przyjmowaniu zapytań i zgłoszeń na wybranych przez Zleceniodawcę kanałach komunikacji
 • udzielaniu pomocy klientom w rozwiązaniu zgłaszanego problemu technicznego
 • tworzeniu bazy wiedzy obejmującej najczęściej zgłaszane problemy przez klientów
 • analizie i raportowaniu do Zleceniodawcy stwierdzonych problemów w korzystaniu z produktu lub usługi, w tym wadach produktowych wraz z rekomendacją klientów co do możliwych zmian i usprawnień
 • badaniu satysfakcji klientów z jakości obsługi technicznej

Weryfikacja kontrahentów, monitoring płatności i windykacja

Zatory płatnicze będące efektem nieterminowego opłacania faktur przez kontrahentów niosą za sobą ryzyko utraty płynności finansowej i ograniczenia możliwości prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej. Firma ZIELINET oferuje swoim klientom usługę polegającą na weryfikacji klientów w publicznych rejestrach, w tym w biurach informacji gospodarczej, oceny ich zdolności kredytowej oraz monitoring należności. W ramach monitoringu wysyłane są do kontrahentów Zleceniodawcy przypomnienia o zbliżającym się oraz zapadłym terminie płatności.
Usługi windykacyjne polegają w szczególności na:

 • kontaktach telefonicznych z dłużnikami w celu ustalenia terminu spłaty należności
 • wysyłaniu elektronicznych przypomnień o konieczności dokonania spłaty należności
 • wysyłaniu wezwań do zapłaty
 • sporządzaniu i wysyłce pozwów do e-sądu

Jeżeli zainteresowała Cię którakolwiek z naszych usług i chcesz otrzymać dodatkowe informacje lub indywidualną ofertę skontaktuj się z nami.